Veilig werken aan e-voertuigen Gevorderd (VP NEN-9140)

Deze training is onderdeel van het opleidingsplan en kan niet los worden aangekocht

Trainingsinformatie

De training Veilig werken aan e-voertuigen Gevorderd (VP NEN 9140) is voor technici die reeds de kennis en vaardigheid bezitten van een voldoende onderricht persoon (ev-VOP).

De training is voor technici die verantwoordelijk worden voor het controleren van het spanningsvrij zijn van het HV-systeem zodat veilig reparaties verricht kunnen worden aan onderdelen van dit HV-systeem, uitgezonderd de HV-batterij.

Tijdens deze training leert de deelnemer hoe er veilig metingen kunnen worden verricht om vast te stellen dat het HV-systeem spanningsloos is en er zonder risico aan gewerkt kan worden. Ook wordt er dieper ingegaan op de werking van het HV-systeem en wordt de kennis bijgebracht die nodig is om eenvoudige diagnoses te kunnen stellen.

Nadat deze training met voldoende resultaat is afgerond kan de deelnemer, door de daarvoor verantwoordelijke, worden aangewezen als ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) volgens NEN 9140.

Leerdoelen

  • Kennen van de veiligheidsrisico’s van werken aan, met of nabij e-voertuigen.
  • Weten welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen bij het werken aan e-voertuigen.
  • Weten welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
  • De toestand van de PBM’s kunnen controleren en beoordelen.
  • Bekend zijn met de eisen waaraan (meet)gereedschappen moeten voldoen.
  • Het kennen van HV-componenten en de werking daarvan kunnen uitleggen.
  • Het e-voertuig kunnen veiligstellen volgens het voorschrift van de fabrikant.
  • De veiligheid van het HV-systeem kunnen aantonen door middel van een meting.
  • In staat zijn om eenvoudige diagnoses te stellen aan het HV-systeem van e-voertuigen.

Aanvullende informatie

Kenmerken

Klantbeoordeling

Gemiddelde beoordeling {{ product.Name }}

Schrijf je in voor het opleidingsplan:

Technisch Opleidingsplan

Koskamp Opleidingen biedt het Technisch Opleidingsplan aan voor automonteurs. Allereerst wordt er bepaald welk niveau u als monteur heeft, zodat u altijd uitgedaagd wordt en er geen onderwerpen worden behandeld die u zelf al onder de knie heeft.

Veilig werken aan e-voertuigen Basis (VOP NEN-9140)

Nadat deze training met een voldoende is afgerond kan de deelnemer, door de daarvoor verantwoordelijke, worden aangewezen als ev-voldoende onderricht persoon (ev-VOP) volgens NEN 9140.

Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen Aandrijving

Na het volgen van de online training en de praktijkdag is de deelnemer in staat om zelfstandig volgens fabrikantsvoorschrift onderhoud en reparaties uit te voeren aan de complete aandrijflijn van e-voertuigen. Daarnaast is er veel aandacht voor veilig werken aan e-voertuigen zoals in NEN 9140 beschreven, zodat na het volgen van deze training is voldaan aan de verplichte update over veilig werken aan e-voertuigen.