Veilig werken aan e-voertuigen Basis (VOP NEN-9140)

Deze training is onderdeel van het opleidingsplan en kan niet los worden aangekocht

Trainingsinformatie

De training Veilig werken aan e-voertuigen Basis (VOP NEN 9140) is voor technici die op een veilige manier onderhoud aan e-voertuigen moeten kunnen verrichten.

Tijdens deze training leert de deelnemer de HV-componenten van e-voertuigen herkennen. Daardoor wordt duidelijk wat de risico’s zijn en weet de deelnemer hoe er veilig aan deze voertuigen kan worden gewerkt. Tevens behandelt deze training welke werkzaamheden aan e-voertuigen mogen worden gedaan en wat daarvoor nodig is.

Nadat deze training met een voldoende is afgerond kan de deelnemer, door de daarvoor verantwoordelijke, worden aangewezen als ev-voldoende onderricht persoon (ev-VOP) volgens NEN 9140.

Leerdoelen

 • Kennen van de veiligheidsrisico’s van werken aan, met of nabij e-voertuigen.
 • Weten welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen bij het werken aan e-voertuigen.
 • Weten welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
 • De toestand van de PBM’s kunnen controleren en beoordelen.
 • Bekend zijn met de eisen waaraan (meet)gereedschappen moeten voldoen.
 • Het kennen van HV-componenten en de werking daarvan kunnen uitleggen.
 • Het e-voertuig kunnen veiligstellen volgens het voorschrift van de fabrikant.

Aanvullende informatie

 • Nederlands
 • 1,5 uur online training ter voorbereiding en 1 dag praktijktraining
 • Autotechnici niveau 2
 • De deelnemer ontvangt een certificaat na het behalen van de toets in de online training en de aanwezigheid op de praktijktraining en het behalen van de eindtoets.
 • Deze training is onderdeel van het technisch opleidingsplan en kan niet los worden aangekocht 

Kenmerken

Klantbeoordeling

Gemiddelde beoordeling {{ product.Name }}

Schrijf je in voor het opleidingsplan:

Technisch opleidingsplan

Het technisch opleidingsplan start met een Niveautoets waarin de huidige kennis wordt gemeten. Na het voltooien wordt een persoonlijk opleidingsplan getoond met de behaalde competenties en de te volgen trainingen.