Technisch Opleidingsplan niveau 3

Systeemkennis en regelingen

Meten aan Sensoren

Na het volgen van de online training en de praktijkdag Meten aan Sensoren is de deelnemer in staat verschillende sensoren of sensorcircuits te beoordelen met behulp van de juiste diagnosestrategie, elektrisch schema’s en met gebruik van de juiste gereedschappen.

Meten aan Actuatoren

Na het volgen van de online training en de praktijkdag Meten aan Actuatoren is de deelnemer in staat verschillende actuatoren of actuatorcircuits uit elektrisch installaties te beoordelen met behulp van de juiste diagnosestrategie, elektrisch schema’s en met gebruik van de juiste gereedschappen.

Motormanagement Benzine Brandstofsystemen

Na het volgen van de online training en de praktijkdag Motormanagement Benzine Brandstofsystemen is de deelnemer in staat de werking van het brandstofsysteem en de mengselregeling van het benzinemotormanagement volgens de juiste diagnosestrategie met behulp van diagnoseapparatuur te beoordelen.

Motormanagement Benzine Regelstrategieën

Na het volgen van de online training en de praktijkdag Motormanagement Benzine Regelstrategieën is de deelnemer in staat de werking van de verschillende emissiebestrijdingssystemen en vermogensregelingen van het benzinemotormanagement te beoordelen volgens de juiste diagnosestrategie met behulp van de juiste diagnosegereedschappen.

Motormanagement Diesel Brandstofsystemen

Na het volgen van de online training en de praktijkdag Motormanagement Diesel Brandstofsystemen is de deelnemer in staat de werking van de verschillende brandstofsystemen en regelingen van het dieselmotormanagement te beoordelen met behulp van de juiste diagnosestrategie, elektrisch schema’s en diagnoseapparatuur

Motormanagement Diesel Regelstrategieën

Na het volgen van de online training en de praktijkdag Motormanagement Diesel Regelstrategieën is de deelnemer in staat de werking van de verschillende emissiebestrijdingssystemen en regelingen van het dieselmotormanagement te beoordelen met behulp van de juiste diagnosestrategie, elektrische schema’s en diagnoseapparatuur.

Datanetwerken Geavanceerd

Na het volgen van de online training en de praktijkdag Datanetwerken Geavanceerd is de deelnemer in staat de opbouw en werking van de verschillende soorten datanetwerken te herkennen en de juiste diagnosestrategie te kiezen om met de diagnosetester en werkplaatsdocumentatie storingen op te sporen in datacommunicatie.

ABS, Stuur en Stabiliteitssystemen

Na het volgen van de online training en de praktijkdag ABS, stuur en stabiliteitssystemen is de deelnemer in staat verschillende stabiliteitssystemen te beoordelen met volgens de juiste diagnosestrategie, met behulp van elektrisch schema’s en diagnoseapparatuur.

Klimaatregelingen

Na het volgen van de online training en de praktijkdag Klimaatregelingen is de deelnemer in staat storingen aan klimaatregelsystemen volgens verschillende diagnosestrategieën op te sporen

Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen Batterijmanagement

Na het volgen van de online-training en de praktijkdag kent de deelnemer de opbouw en de werking van de HV-batterij en het laadsysteem. Bovendien is de deelnemer in staat om reparaties uit te voeren aan de HV-batterij. Daarnaast is veel aandacht voor veilig werken aan e-voertuigen zoals in NEN 9140 beschreven, zodat na het volgen van deze training is voldaan aan de verplichte update over veilig werken aan e-voertuigen.

Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen Aandrijving

Na het volgen van de online training en de praktijkdag is de deelnemer in staat om zelfstandig volgens fabrikantsvoorschrift onderhoud en reparaties uit te voeren aan de complete aandrijflijn van e-voertuigen. Daarnaast is er veel aandacht voor veilig werken aan e-voertuigen zoals in NEN 9140 beschreven, zodat na het volgen van deze training is voldaan aan de verplichte update over veilig werken aan e-voertuigen.

Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen Comfort

Het klimaatsysteem van een e-voertuig is complexer dan die van een voertuig met een conventionele aandrijving. Bovendien is dit klimaatsysteem cruciaal om het voertuig probleemloos te laten functioneren. Voor technici is het daarom belangrijk de opbouw en werking van het klimaatsysteem te begrijpen om onderhoud en reparaties te kunnen uitvoeren.

Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen Slim Laden

Moderne voertuigen zijn steeds meer in staat om informatie uit te wisselen met de buitenwereld. Hierdoor ontstaan veel extra mogelijkheden op het gebied van comfort, milieu en veiligheid. Na het volgen van de training is de deelnemer geheel op de hoogte van de laatste stand van de techniek op het gebied van communicatie van en naar het voertuig, maar ook van diverse intelligente laadmogelijkheden.

Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen Batterijrevisie

De opmars van elektrische voertuigen is al een aantal jaren bezig. Het moderne autobedrijf krijgt daardoor ook te maken de HV-batterij. Hoe kan bijvoorbeeld de gezondheidstoestand van de HV-batterij worden bepaald bij klachten over de actieradius of wat te doen bij verlies van koelvloeistof of koudemiddel in een e-voertuig?

Terugwinnen Mobiele Airco (F-gassen)

Door een aanpassing in de wetgeving mogen vanaf 1 januari 2015 alleen gecertificeerde medewerkers een airco-installatie leeghalen en mogen leveranciers alleen koudemiddelen leveren aan bedrijven waar een F-gassen gecertificeerde medewerker werkzaam is. Na het volgen van de training en het examen heeft de deelnemer kennis van de werking van mobiele airco’s, is hij op de hoogte van de milieuregelgeving en kan hij koudemiddelen volgens de geldende regels terugwinnen.